За нас

Една от идеите за този сайт (planinski.com) е да бъде показалец за Естествен Живот, природоСЪобразен. В момента заедно със създаването на тази книга расте и той. Съдържанието му ще е изпълнено с дълго живяно познание относно: как да правим земеделие без машини и без химикали; вегетарианството; живот без животински продукти, за да се подготвим за новата епоха, в която трябва да имаме и нова ДНК-матрица, което предполага и ново съзнание. Озоновият слой на планетата изтънява непрекъснато и на Земята в новата епоха ще останат растенията и съответно човеците, които употребяват само растителна храна. Но по тази тема ще пиша по-обстоятелствено в  книгата „Накъде вървим и какво да правим“. Ще споделяме как да поддържаме здравето си по закона за личната отговорност; ако се наложи да се лекуваме, ние трябва да знаем само как да помагаме на твореца; как да се чистим и лекуваме на физическо, психическо и духовно ниво; мъдрост и всичко, което касае битът на хората.

В сайта ще могат да се намерят и книгите, и производите от планински лимон, разсади, и други продукти. Идеята на логото ДОМ е, че всички ние, цялото човечество, идваме от Дома. “East – west, at home is the best”. Логото ДОМ да бъде знак за качество – например човек вземе ли си резанки от планински лимон, да знае, че са от природата – естествена храна, идваща от планината, незасегната от човешките замърсявания.

Съдържанието на страницата ще представя изпитана истина и мъдрост на нашите ширини за живота ни като хора във всеки един наш аспект – тяло, дух и ум. Слово, картини, видео и снимки ще обрисуват работата и взаимодействието ни с природата и нейните сили да отглеждаме храната си според порядъка на Първата причина, а не според законите на хората. Как и защо растенията могат да ни помогнат да се изхраним и да се усъвършенстваме духовно, и да се подслоним, докато сме на земята. Как тази практика ще поддържа здравето и благоденствието на тялото и ума ни без безмислени усилия и помощ. Как без противоречия и насилие да сме живи и здрави. Как без да отнемаме от майката природа, а разпознавайки благата, с които тя ни отрупва, и с благодарност, всеки от нас може да изгради без пари и измислени деривати едно самодостатъчно гнездо; как може да възпита себе си и децата си да опознаят нейните закони, не в сградите на училищата, а в нейното лоно, за да можем да живеем щастливо с непрестанните промени и развитие, които тя ни е подготвила, а не в постоянен страх. Да, това е животът. Ние сме поели този път – да вървим ръка за ръка с природните/божествените закони, и решаваме да го споделим с всеки от вас, който ще се вдъхнови и пожелае да го извърви с нас.
Този сайт смятаме да бъде платформа (форум) и място, където да споделяме, обменяме успехите и неуспехите и да се подкрепяме в това „време разделно“.