Планински лимон – Ръководство за отглеждане?

книга, автор - Веселин Орешков,
2017 planinski.com

Ръководство за отглеждане на ПЛАНИНСКИ ЛИМОН. Агротехнически и здравни аспекти“ на Веселин Орешков е допълнение (брошура) към книгата „Планински лимон – показалец за Естествен Живот“. Отпечатана е през март 2017:

 

Накратко, на задната й корица Веселин Орешков пише:
„Kaто интродуктор нямам намерение да рекламирам Хеномелеса, който наименувах Планински лимон. Той се рекламира сам с многобройните си добри качества. Само неща, които не са нужни на хората се нуждаят от реклама. Убеден съм, след половин вековна работа, че на Планинския лимон му предстои невероятно бъдеще и му пожелавам: НА ДОБЪР ПЪТ! Веселин Орешков“

Планинският лимон е подходящ за промишлено и любителско отглеждане у нас. Високото съдържание на органичните киселини, пектини, ароматични вещества и биологично активни съединения, ярко отделят плодовете му от тези на другите семкови култури. За днешното интензивно овощарство Планинският лимон е ценен заради високата добивност, ежегодно плододаване, устойчивост към вредители, болести и неблагоприятни природни условия (суша, киша, студ, градушка и т.н.), прилагането на механизация при отглеждането. Плодовете му са ценна суровина за разнообразна технологична преработка и купажи.

Leave a Reply